Måleriföretaget Lidmans Måleri AB


Lidmans Måleri AB går in i en ny fas från årsskiftet!

Vid årsskiftet 2017 - 2018 lämnar Mats Blomberg och Thomas Engberg över ägandet och ansvaret för Lidmans Måleri till nya ägare. De har sedan två år tillbaks succesivt gått in i äganderollen och kommer nu driva företaget framåt för alla anställda och kunders bästa.

Vi vill härmed tacka alla våra kunder för allt gott samarbete vi haft under många år. Vi kommer att finnas kvar i företaget en tid för att hjälpa till med en del praktiska saker.

Vi önskar de nya ägarna lycka till i framtiden!

Hälsningar
Mats Blomberg & Thomas Engberg


Jonas Blomberg
Mobil 070–3729252
jonas.blomberg@lidmansmaleri.se
Kalkyl, administration

 

Thomas Persson Libom
Tel mobil 076–0283231
thomas.persson@lidmansmaleri.se
Målare, arbetsledning

 

Thony Jerpenius
Tel mobil 070–7872454
thony.jerpenius@lidmansmaleri.se
Målare, arbetsledning

 

Magnus Samuelsson
Mobil 070–9312441
magnus.samuelsson@lidmansmaleri.se
Arbetsledning, Kvalitéts & miljöansvarig

 

Peter Virf
Tel mobil 070–7872467
peter.virf@lidmansmaleri.se
Målare, arbetsledningVår affärsidé innefattar att:

  • hålla en hög kvalitet på utförda målningsarbeten.
  • göra våra kunder nöjda.
  • erbjuda en bra arbetsmiljö för vår personal.
  • minska miljöpåverkan på den yttre miljön.

Utbildning och erfarenhet

Samtliga målare i företaget har genomgått ordinarie målarutbildning samt har flerårig erfarenhet inom yrket. Vidareutbildning i olika tekniker bedrivs fortlöpande och personalen utbildas även i kvalitetssäkring och miljöledning.

Vi bedriver ett medvetet hälsovårdsarbete på företaget och har avtal med Hospitalskliniken för företagshälsovård. Samtliga anställda erbjuds fysträning i simhallen en gång i veckan.


Vi är medlemar i:

Lidmans Måleri AB är medlem i Linköpings Målarmästareförening samt i riksorganisationen Målariföretagen som har avtal med motparten Målarförbundet.

 

Målarmästarna

 


Leverantörer

Våra huvudleverantörer idag är Nordsjö och Alcro.

 

Nordsjö


Alcro