Måleriföretaget Lidmans Måleri AB


Företagsnytt!

Lidmans Måleri AB har i nuvarande form drivits av Mats Blomberg sedan 1992 tillsammans med Tomas Engberg sedan 2004. Vi planerar för framtiden genom att sälja 50 % av företaget till fem av våra anställda som har ett stort engagemang för företaget och en god erfarenhet av branschen.

Meningen är att dessa kommer att ta över verksamheten succesivt efter att var och en har fått nya roller i företaget. Vår ambition är att det här ska bli en trygghet för övriga anställda i företaget, lite nya tankar och idéer inför framtiden, och att vi ska värna om alla våra nuvarande beställare samt vara öppna för nya uppdrag.


Magnus Samuelsson 50 år
Anställd 1992-05-18

Thony Jerpenius 48 år
Anställd 1992-05-18

Jonas Blomberg 32 år
Anställd 2003-04-02

Thomas Persson Libom 42 år
Anställd 1992-05-18

Peter Virf 36 år
Anställd 1998-06-15


Linköping
Med vänlig hälsning

Lidmans Måleri AB
Mats Blomberg och Tomas Engberg
Vår affärsidé innefattar att:

  • hålla en hög kvalitet på utförda målningsarbeten.
  • göra våra kunder nöjda.
  • erbjuda en bra arbetsmiljö för vår personal.
  • minska miljöpåverkan på den yttre miljön.

Utbildning och erfarenhet

Samtliga målare i företaget har genomgått ordinarie målarutbildning samt har flerårig erfarenhet inom yrket. Vidareutbildning i olika tekniker bedrivs fortlöpande och personalen utbildas även i kvalitetssäkring och miljöledning.

Vi bedriver ett medvetet hälsovårdsarbete på företaget och har avtal med Hospitalskliniken för företagshälsovård. Samtliga anställda erbjuds fysträning i simhallen en gång i veckan.


Vi är medlemar i:

Lidmans Måleri AB är medlem i Linköpings Målarmästareförening samt i riksorganisationen Målariföretagen som har avtal med motparten Målarförbundet.

 

Målarmästarna

 


Leverantörer

Våra huvudleverantörer idag är Nordsjö och Alcro.

 

Nordsjö


Alcro